Polityka prywatności newslettera

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA 4PLN


 

  

1. DANE FIRMY

1.1. Jesteśmy ADAŚ S.C. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru CEIDG NIP 796-24-94-44 oraz REGON 672778414,

W sprawach newslettera możesz skontaktować się z nami mailowo biuroadas@gmail.com albo tradycyjną pocztą: ADAŚ S.C. 26-600 Radom ul. Potkanowska 54

1.2. Żeby chronić dane osobowe w efektywny sposób, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej jako „IODO”), który odpowiada za nadzór i implementację strategii ochrony danych osobowych i zapewnia zgodność naszego działania z przepisami.

2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKICH CELACH

  2.1. W celu wysyłania naszego newslettera przetwarzamy udostępnione nam bezpośrednio przez subskrybentów dane, takie jak: 

               – imię,

               – adres e-mail,

               – telefon,

               – miasto zakupów.

2.2. Powyższe dane zbieramy i dalej przetwarzamy wyłącznie w celu wysyłania na podany adres e-mail naszego newslettera. 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 3.1. Dane niezbędne do wysyłania newslettera przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (uzasadniony interes administratora).

3.2. Wysyłanie newslettera za pomocą poczty elektronicznej i SMS odbywa się natomiast na podstawie wyraźnej i udokumentowanej zgody każdego z subskrybentów, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Podanie danych następuje dobrowolnie. Nie istnieje żaden prawny obowiązek podania danych osobowych w celach marketingowych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 4.1. Dane podane w celach marketingowych będziemy przetwarzać tak długo, aż nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie naszego newslettera.

4.2. Zgodę na otrzymywanie newslettera ADAŚ S.C. możesz wycofać zawsze, w dowolnym momencie i bez trudu, klikając na odpowiedni link w stopce newslettera.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

 5.1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADAŚ S.C., m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ADAŚ S.C. i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADAŚ S.C..

5.2. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. na potrzeby toczącego się postępowania karnego).

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. TWOJE PRAWA

7.1. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez ADAŚ S.C. Twoich danych osobowych:

-       prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania kopii danych;

-       prawo żądania sprostowania danych;

-       prawo do usunięcia danych;

-       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

-       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

-       prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

-       prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ADAŚ S.C. swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

7.2. Z uprawnień tych możesz skorzystać, wysyłając wiadomość na adres biuroadas@gmail.com.

7.3. Zgodę na otrzymywanie newslettera ADAŚ S.C. możesz również wycofać zawsze, w dowolnym momencie i bez trudu, klikając na odpowiedni link w stopce newslettera.